Massiv PR arbetar med rådgivning i marknads- och kommunikationsstrategier, traditionell PR, övergripande kommunikationsaktiviteter, event mm. Uppdragsgivare är företag, organisationer, förlag och artister, gemensamt för alla är en strävan att göra skillnad på olika sätt. Kommunikationsarbetet präglas därför av samhällsengagemang, miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Massiv PR har möjlighet att ta sig an uppdrag av varierande omfattning och av olika karaktär. Gemensamt för alla uppdrag och samarbeten där Massiv PR är involverad är 100% engagemang och en övertygelse att projektet blir lyckat.

 

Vi tror att god kommunikation görs bäst genom goda handlingar - det vi kallar för KommunikAktion. Vi tror också att PR står för mer än bara relationer till människor. Det handlar om relationerna till vår planet. Vi har tillgång till ett mycket stort nätverk som sträcker sig från lokala och kommunala aktörer till globala och internationella verksamheter inom FN-organisationen och civilsamhälle. Vi har också tillgång till några av landets främsta experter inom klimat- miljö och hållbarhetsarbete som kan hjälpa våra kunder att bli trovärdiga världsförbättrare.

 

 

 

Kontakt

Gabriel Liljenström

gabriel@massivpr.se

+46 73 201 69 61

 

Exekutiv partner / senior advisor

 

Jonna Holmgren

jonna@massivpr.se

+46 70 888 05 02

 

Exekutiv partner / VD

 

Massiv PR

Valhallavägen 79

114 28 Stockholm

 

Copyright @ All Rights Reserved Massiv PR