Massiv PR arbetar med kommunikationsstrategier, traditionell PR, övergripande kommunikationsaktiviteter, event mm. Uppdragsgivare är företag, organisationer, förlag och artister, gemensamt för alla är en strävan att göra skillnad på olika sätt. Kommunikationsarbetet präglas därför av ett stort engagemang för samhälls-, miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Massiv PR har möjlighet att ta sig an uppdrag av varierande omfattning och av olika karaktär. Gemensamt för alla uppdrag och samarbeten är 100% engagemang och en övertygelse att projektet blir lyckat.

 

 

Vi arbetar med:

 

Strategisk kommunikationsrådgivning

Koncept- och idéutveckling

Framtagning och genomförande av PR-planer

Medieträning

Kriskommunikation

Traditionell mediebearbetning

Copy

Kommunikativa strategier i digitala kanaler

Projektledning

 

 

Urval uppdrag:

 

Telge Energi

Telge Energi-Children's Climate Conference 2015

Telge Energi-Children's Climate Prize 2016

Telge Energi-Children's Climate Prize 2017

Telge Energi-Children's Climate Prize 2018

Leopard Förlag

Beijer Bygg

Spendrups

Loka Heroes

Bonnier Hoops

 

 

 

 

 

Kontakt

Jonna Holmgren

jonna@massivpr.se

+46 70 888 05 02

 

PR-konsult / VD

 

Massiv PR

c/o Masscreation

Engelbrektsgatan 5

114 32 Stockholm

 

Copyright @ All Rights Reserved Massiv PR